ماه: مهر 1401

کمک هوش مصنوعی به اداره مالیات برای شناسایی استخرهای فرانسوی

مقامات مالیاتی فرانسه از هوش مصنوعی برای شناسایی ۲۰۰۰۰ استخر اعلام نشده استفاده می‌کنند مقامات مالیاتی فرانسه با استفاده از نرم‌افزار هوش مصنوعی، هزاران استخر خصوصی اعلام‌نشده را پیدا کرده‌اند…