نویسنده: admin

جمعیت ایرانیان فرانسه

جمعیت ایرانیان فرانسه، بخشی از جمعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور به حساب می‌آید. آمارهای متفاوتی از تعداد ایرانیان فرانسه، جمعیت آن‌ها و همچنین جمعیت ایرانیان خارج از کشور وجود…