یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ هزار نفر در فرانسه به طور منظم بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند و این رانندگان در ۶ درصد از تصادفات مرگبار در سال گذشته دخیل بوده اند.

ارقام آخرین گزارش امنیت جاده‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ هفتصد و هفتاد هزار نفر به طور منظم بدون گواهینامه معتبر در فرانسه رانندگی می‌کردند.

این نشان دهنده افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ و افزایش ۵۴ درصدی نسبت به ارقام سال ۲۰۱۴ است.

در این گزارش آمده است: «در سال ۲۰۲۰.۶ درصد از رانندگانی که در تصادف منجر به مرگ و ۳.۵ درصد از رانندگانی که در تصادفی که منجر به آسیب شدید شده اند، بدون گواهینامه معتبر رانندگی می‌کردند.

این ارقام از سال ۲۰۱۰ به ترتیب ۲.۲ واحد درصد و ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

(اگرچه برخی از خودروها وجود دارند که می‌توانند به صورت قانونی بدون گواهینامه در فرانسه رانندگی کنند، این مطالعه فقط خودروهایی را در نظر گرفت که برای آن‌ها گواهینامه کامل لازم است.)

از ۲۵۵۰ مرگ و میر جاده‌ای شمارش شده در سال گذشته – رقمی کم سابقه به دلیل قرنطینه‌های همه گیر که مردم را از جاده‌ها دور می‌کند – ۲۲۰ نفر «در تصادف با راننده بدون گواهینامه کشته شدند. ۹ درصد از مردم کشته شدند.

رصدخانه ملی ایمنی جاده l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR) گفت که از تصادفات مرگبار ثبت شده، نیمی از رانندگان بدون گواهینامه نیز بیش از حد مجاز رانندگی با الکل بوده اند.

چرا مردم بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند؟

برخی از کسانی که گفته می‌شود بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، این کار را انجام می‌دهند به این دلیل است که دریافت گواهینامه را یا بسیار گران و دشوار می‌دانند، یا پس از از دست دادن تمام امتیازات خود از گرفتن گواهینامه دیگر امتناع کرده‌اند.

طبق گزارش انجمن رانندگی در بحبوحه‌ای از افزایش مقابله با رفتارهای پرخطر رانندگی، از جمله افزایش تعداد دوربین‌های کنترل سرعت، تقریبا ۱۰۰۰۰۰ گواهینامه به دلیل برداشتن امتیاز باطل شده است.

رانندگی بدون گواهینامه با خطر یک سال زندان و جریمه ۱۵۰۰۰ یورویی همراه است.

در صورت بروز حادثه، بیمه رانندگانی را که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند تحت پوشش قرار نمی‌دهد و ممکن است مرتکب مجبور به پرداخت غرامت به قربانی خود نیز شود.

صندوق بیمه Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) به Le Parisien گفت: «FGAO به قربانی غرامت می‌دهد، اما برای مطالبه بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به عامل مسئول مراجعه می‌کند.»

FGAO نمونه‌ای از راننده‌ای را ذکر می‌کند که باید طی شش سال ماهانه ۳۰ یورو به قربانی خود که در یک تصادف جاده‌ای مجروح شده بود بپردازد.

*در فرانسه، گواهینامه رانندگی دارای تعداد معینی امتیاز است که در صورت تخلف از آن کم می‌شود، برخلاف انگلستان که در صورت تخلف امتیاز منفی اضافه می‌شود.

Rate this post

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *